Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Defekt řeči

 

Všechny zaheslované podstránky odemčeny.
K tématu stránek nemohu podat žádné další informace, protože je nevím.
Web poběží v této podobě do 05/2017.
 
Petr Drozda, syn, 608 300 730, petr.drozda@seznam.cz
 
All password-protected subpages unlocked.
The site is about I can not give any more information because I do not know.
Web will run through to the 05/2017.
 
Petr Drozda son, petr.drozda@seznam.cz

 

 

Aby se někdo vyléčil, musí projít naprosto novou zmodernizovanou terapií. A tu již nenajdete na internetu. V polovině minulého století byla Logopedie
"přicmrndálkou" 20-ti semestrových vzdělanců! Během desítek let zničila všechnu konkurenci! Jejich exaktní pojmy nevycházejí z originální metodiky!
Proto někoho vyléčí, jiného nevyléčí! Pro amatérské či profesionální "hledače" příčiny vzniku koktavosti je nejdůležitější mít vše ukryté!!! Vynést to z 
úkrytu až tehdy, kdy toho nemohou využít. Jednou si budete říkat. Já hlupák, vše je tak jednoduché. Že jsem na to nepřišel sám. Jako lékaři na Interně.
Na CT mě dali při zánětu drenáž. Bohužel neměli dost nádob, tak se rozhodli použitou vypráznit a sterilizovat. Pochopitelně to provedli "sestřičky". A ke
smůle nevědomky uzavřeli odtok. Osm dní trvaly bolesti. Nic neodtékalo. Vystřídalo se pět chirurgů! Od té doby vím, že Chirugie s Internou jsou jako
"pes a kočka". Na konec se objevil "primář Chirurgie"! Zastavil "utěšující morfia", otevřel ventil, napumpoval tlak a zkažená žluč odtékla. Od té doby
jsem hluboce přesvědčen, že každý lékař někdy nevědomky usmrtí nějakého pacienta!!! Moto: Pane primáři, ptám se, muselo to být? Svatá slova -
pane Drozda dopadlo to dobře? Zapomeňte! Mrtvý nemají takové štěstí! Vy nevyléčitelní s koktavostí! Vyléčení z koktavosti mají u exaktních stěstí! 
Doktorďáci či doktorďačky vám nic neslíbili!!! Ani vyléčení, ani nevyléčení!
Co je na koktání nejhorší? Že se nechá vše tak lehce oplkat! Nikdo předem neřekne, jestli se tou nebo tou metodou léčíte "metodikou" překonanou
nepřekonanou, apod.  Velmi se kochám z toho jak si stále myslíte, že exaktní studií pochopíte koktavost! Logopedie - Brusel jedno jest! 
Ona ta Psychiatrie, Psychologie, Foniatrie atd. vám koktavým jsou k! Koktavost je "královna" duševního zdraví! 

Například spánková léčba z padesátých let minulého století, nebo léčba dynamického stereotypu si mohli aplikovat jen ti, kteří absolvovali 20 semestrů! Prokletí dvaceti semestrů prakticky ovládlo svět koktavých! Přitom 99% všech matek musí provést tu "špinavou" denodenní drezuru! Koktavost se v Česku léčila za fašistů, léčila se za komunistů, léčila se a léčí se s pomocí smíšených fašistů a komunistů (USA), nevadilo to, nevadí a nebude to vadit! Dvaceti semestrový učenci se vždy přizpůsobí! Hlavně že páni štědře platí, i za špatnou práci! Koktavost je nejzáhadnější duševní a neduševní "zádrhel" lidské bytosti! U řeči prosím něco funguje v procesu "duševním" a něco funguje v procesu "neduševním"! Podívejte se na obrázek.

 Nikdy jsem nepochopil jestli se přihlížející dívají na Boha nebo na neBoha! 
 Pan neBůh je vidět "před horizontem" Uvidíte ho když necháte dominovat
 exaktní  pojmy! Nechá se zdokumentovat, vědecky potvrdit apod. "Za  horizontem" je vidět Pan generální Bůh všech Galaxií! Uvidíte ho když necháte  dominovat přísné logické dojmy! Nenechá se zdokumentovat, vědecky nepotvrdit
 apod. U koktavosti je to podobné. Něco je vědecky zpracované, něco zase  přísně logicky zpracované. Před rokem 1499 se lidé smáli exaktním pojmům. Po
 roce 1500 se společnost zase smála exaktním pojmů. V 21.století je nutné 
 exaktní i alternativní pojmy i přísně logické dojmy vyvážit pro postiženého
 Mezi přihlížejícími určitě jsou i koktavý. Co by jim prospělo? Jaké by si měli
 z toho vzít ponaučení?
 
Proč je postižení koktavostí tak nesrozumitelné.
Nejdříve je nutné stanovit, které orgány se potřebují k produktu, projevu a k příznakům řeči. Co je duševní a co je neduševní. Co umíme zdokumentovat
a co neumíme zdokumentovat. Velkým nešvarem je překračování svých teritorií. Foniatrie by měla léčit jen své poslání, Logopedie to samé, duševno
jednotlivě dle své úrovně apod. Tzn. příležitostní propojení několika oborů není k obrazu pravdivému. 
 Neurologos terapie má ve všem jasno. Jsem pamětník problématiky koktání od začátku padesátých let minulého
století do dneška. Dříve jsem si mohl ověřovat skutečnosti sám na sobě. Asi přes dvacet let to ověřuji jen "vizualizační" analýzou. Koktavost a neko-
ktavost je v tom, že v nekoktavosti nevnímáte "vadnou či nevadnou techniku řeči"! Tzn. ozvučená řeč probíhá jako tzn. tichá řeč v mysli. To se zpravidla stane od asi tří let života dítěte je (když to znáte) prkotinové postižení! Musíte bohužel míti štěstí na opraváře defektu!!! Onehdy jsem ležel "u královny
medicíny" - chirurgii. Tam znají jen pojmy! U koktavosti máme trochu pojmů, trochu dojmů. Něco je podmíněné, něco je nepodmíněné, něco je vrozené.
Postupně vám vysvětlím, jak tu "prkotinku" vrátit. Když jsem si to vrátil po půl století života s koktáním já, proč by jste to neměli "vrátit" vy!   
   
 Meleme, melete, mele se...
Aktuální problémy z minulé milionové historie, minulých tisíciletí, minulých století k současnému 21.století. Škoda, že defekty řeči není možné studovat jako horniny či otisky ve zmrzlých ledovcích. Univerzitní vzdělání má jednu obrovskou nevýhodu! Zaprvé musíte vždy držet ústa a krok se vzdělaným
světem! Jakmile nejste moc v houfu (v komorách) hrozí vyloučení nebo vaše nazvání šarlatánem! Já si vše mohu dovolit. Např. lidská řeč počala stádiem
koktání! Všichni budoucí "homo sapiens sapiens" po oddělení se od opic koktali! Všichni dnešní koktavý jakoby se vrátili do původní řeči. Těch úchylek
v řeči (Dg.) je mnoho. Běžně se jim říká "komplikace". Nerad vidím když mají diagnózu! Nebraňte nepostiženým se komplikacím smát! Dokavaď jsem
koktavost vnímal od příznaků, také jsem se jen obtížně nesmál projevům koktavých! (nesmíte se smát z jízlivosti). Nyní, když koktavost vnímám z
vnitřních problémů, odpadl u mě smích! Kdo by se smál k špatné poloze svalstva fonačního či artikulačního! Všichni z oborů přicházející do styku s 
dětmi s vadnou řečí, by měli znát definice jednotlivých Dg.! Právě teď se vás na světě léčí okolo 100 milionů.  

 Měli jsme opičí mozek (450cm) a máme lidský mozek (asi 1400 - 1500cm3).                                                
Je nepříjemné tvrdit, že jsme vzešli z opice. Ale pro porozumění koktavosti je tento fakt nezbytný. Dnes v 21.století jsme asi miliontá generace. Dost
dlouho na to, aby jsme vše správně analyzovali. Prapředci logopedů ještě neuměli měkké a tvrdé začátky, klouzavou řeč apod. Objem mozku 650cm3
upřednostňoval koktavost před nekoktavostí. Jaký asi byl poměr koktavých a nekoktavých? 95% : 5%? Posmívali se nekoktavým?   

 Pozorování koktání u aktu projevovacím, vybavovacím a komunikačním.
 Řeč měla solidní základy! My máme se zvířaty vše mimo řeč. Při aktu projevovacím a vybavovacím nekoktáme!!! 
 Tak už si konečně zapamatujte proč u zpěvu nekoktáte! To není akt komunikační! Raději se tady moc nebudu 
 rozepisovat. Vy musíte vyřešit vadný akt komunikační! 

Proč my máme akt komunikační a opice ne?
Všeobecně přijímaná hypotéze je, bla, bla, bla. To se nikdy nedozvíme a ani to nepotřebujeme.
(my koktáme, jo?). Je-li akt projevující (střední mozek + a), akt vybavovací (b + c + a) a akt
akt komunikační (c + a), potom co z toho můžeme vyhodnotit? 
Klasická koktavost(ne úrazová) může vzniknout do 15.let života!
Má-li někdo postižení po 16.roce života, je to špatně léčená koktavost! Někdo vyprodukoval zmetek! Chce-li se léčit nezmetkovou metodou, potom
musí nejdříve "zmetkovou" metodu zveřejnit pro informovanost veřejnosti! A musí uhradit část nákladů. To platí i pro terapeuty léčící " špatně vyléčenou
koktavost. 

Koktavost z psychiky.
Jako červená niť se ke koktání přiřaďuje psychiatr. Lidská bytost je v "neduševním" zdraví docela precizně vysvětlena. Co je nevysvětleno je "duševní" zdraví. V Praha - Bohnice to byl vždy tzn.blázinec.
Praha - Klecany už nebude blázinec, ale Centrum duševního zdraví! Už se nebude říkat blázen, ale "duševňák"! Jak se měří duševní zdraví? Nevím.
Já jsem si to vyřešil po svém. Měří se na "pytlíky"! Nesmíte mít duševna ani moc, ani málo! 

Všelijaké řečové diagnózy. 
1.                                     2.                                         3.                                            4.
Lidskou řeč chápejte jako  (obr. 3. + 4.). V produktu (tichá řeč) vymyslíte neuronální bouři aktivitou neuronů, axonů, dendritů, frekvencí mozkových vln,
Něco budete chtít neozvučit, něco ozvučit. To záleží na vás. 
                        Brzy bude jaro. Sluníčko hřeje více a více.          
Černé písmo ozvučte tzn.ozvučené řeči, modré nechte projít jen v tiché řeči. Tichá řeč je akt je "produktu řeči. Ozvučená řeč potřebuje akt produktu,
akt projevu. Mozek, fonační a artikulační svalstvo. Jedině zde může vzniknout koktavost. Například Dg. šišlavost nepotřebuje fonační svalstvo. Dg.
nemluvnost nepotřebuje obě svalstva. Atd. 

Bariéra mezi fonačním a artikulačním ústrojím.

Udělej fonaci. Udělej artikulaci. To se snadno řekne, ale kde je mezi tím bariéra? To kdo má jako vysvětlit? 

S koktavostí je to jako s "duchy".

Někde to vzniká, my to nevidíme, ale léčíme to až to "vyleze"! Potom jsme moudrý, jak hejno opic! Vidíte krásný snímek mozku. Tám vzniká koktavost!
Vy jí nevidíte? Ani snímkaři ji nevidí! Vlevo ji nevidí jelikož není hmotná jako nádor! V roce 1970 mě dotáhli asi 20km do Mochtína k páterovi Ferdovi
(kapacita jasnovidec). Silně jsem koktal. Nechal si napsat datum narození. Po půl hodině vyšel ze svého domečku a všem na líscích donesl "ortel". 
Já tam měl asi deset tělesných problémů. O koktavosti ani řádka! Smutně jsem se na něho podíval. Ach ty "nevěřící Tomáši" pravil a tím vše ukončil. 
Nikdo neumí analyzovat duševno!!! Ti co se tím živí (léčbou koktavosti a duševna), spekulují! Po několik měsíců jsem odjel do Prahy. Jednou v neděli
jsem šel dolů k "Andělu". Nad "Ženskými domovi" jsem potkal tehdější hvězdu Šlitra. Kdo by ho neznal. Později k nějakému výročí dávali o něm vzpomínku. Prý umřel v roce 1969. To je asi rok po smrti, že? Já tedy viděl "duševní otisk"! To je to samé, jako když je koktavý sám v jiné místnosti,
mluví pro sebe a bez koktání. Přejde do místnosti, kde jsou jiné "duševní zářiče" a koktá jak pominutej! Nebo se fajn bavíte v houfku, do zorného pole vstoupí "negativní osoba" a vaše řeč je smšť koktání. To nejde léčit. Vyléčte příčinu koktání a zmizí to jako pára nad hrncem!!! 

Z historie péče o koktavé.

Vidíte prý "kapacity" na koktavost! A vy koktavý jste schovaný za křovím. Na kterých záleží maximálně z deseti procent se nafoukaně čepeří!!! 
A vy co s koktavými oddřete "tvrdou domácí péči" se ukrýváte za křovím! Rodiče, tito lehkoživky ze státního na koktání jen berou, ze státního žerou
a do státního "serou"! A my potom co vyprodukují koktavé zmetky je máme vyléčit? Žalujte je u soudů! Že vám při smlouvě o léčbě nedávají záruku
v případě neuzdravění! Ať neléčí, když neumí uzdravit na první pokus! Třeba LOGO Brno! To jsou "otřesné" vyprávění neuzdravitelných koktavých
zmetků! Ještěže Žitná 24 má jen pár lůžek pro koktavé! Stejně se prof. Seeman musí v hrobě otáčet! My jsme nadávali na socialistické terapie!
Ale všiváci a křiváci z USA je o hodně přeskočili! Ti už ty "kongresy" nepustí bez zabíjení!    

  Na počátku byla jen hrstka opic!

                            
Dovedete si to představit asi před patnácty miliony let? Teda podnebí. V jedné oddělené části došlo ke spoušti. Zbyla jen malá tlupa opic. Všude spáleniště. Aby přežili, museli začít žrát jen vařenou, pečenou a jinak ohněm zpracovanou poživitinu. Výsledek byl, že se jim začal měnit tzn. 
velký mozek (Neocortex). A tak vznikl budoucí Homo sapiens sapiens. Nějaký milion let to vydrželo. 

Potom jsme se rozutekli po zeměkouli.


To už jsme si sebou vzali technologii řeči. Změnila se nám jen barevnost kůže! Produkt, projev a příznaky mají všichni homo stejné! Proto koktavost
lze napravit jediným způsobem! 
                                                                                                                            Umí v 21.století Homo sapiens sapiens! Koktavý neumí v 21.století!!!

Je-li královna medicíny chirurgie, kdo by měl být královnou koktavosti - Logopedie, Foniatrie, Neurologie, Léčitele?
 Královnou by měl být ten kdo, je nejblíže k pravdě, ne? 


 

Víte, pokus uzdravění by se měl zvládnout na první pokus! Co dělat s těmi po šestnáctém roce, kteří koktají? Nestačí jen diagnostikovat "koktavý
zmetek " nesprávnou metodou! Většinou když za mnou ti starší přišli, okamžitě jsem poznal jejich "zaplevelený" mozek. Většinou již měli vývojově
dokončený mozek.
 Koktavost vzniká v dominanci frekvencí vln Theta - Alfa. V dominanci frekvence vln Delta nám jsou předány "technologie" řeči. Ty nemají chybu! V
 předškolním věku se "potřeby" pro řeč jen odposlouchávají či okoukávají! Děti, které toto období prožili v džungli, je již lidskou řeč nenaučili!
 Rodiče nevěřte na recidivu!!! Jestliže uzdravíte dítě z koktavosti dominance frekvence vln Theta, může se stát při přechodu do dominance
 frekvence vln Alfa, tzn. znovu zrození koktání! I mě se to u jednoho případu stalo. Proto vím, že na vině je metodika! Mimo Neurologos terapii
 vechny metody "léčí" příznaky koktání! Svoji "recidivu" jsme nahradili současnou metodou a dítě se opět uzdravilo! Takže nevyléčitelné koktavé
 zmetky mohou být i z předškolního věku! 

 Problém velikostí u koktání!
   

 To jsem z toho paf. Začínám koktat i v částicích a mám příznaky v centimetrech! Když mě tedy varují "uklidni se, drž koktavost pod kontrolou" atd.,
 mám to zpracovat v jaké velikosti? Nebo stres má jakou velikost? 

TOPlist