Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Dialog

ialog...
 

Struktura webu (kategorie) budou stejné?
Budete psát nějaký blog?
Budou stránky spíše pasivní, dlouhodobě beze změny nebo na nich budete aktivně přispívat, měnit a přidávat obsah?
Co mají stánky vlastně za účel? Prodáváte službu nebo jen informujete?
Co je v sekci důvěrné, jaký má účel a chtěl byste toto i na novém webu?

Vytvoří se nový trenažer. Mám nedostat v tom, co je možné. Postupně popíši skici. Mělo by to být nějak zabezpečené. Ten, kdo si ji objedná, zaplatí
za ni. Rodiče by měli i návod. 
Trenažer by měl být s novými možnostmi. Zvukem a podobně. 
 Něco pro děti od tří let. Každý má "tichou řeč" (tj.mlčky na něco kouká, přemýšlí atd. Na animaci to je první fáze. 
 Dáte PLAY a hned STOP. V mozku běží nepřetržitě "dlouhé vlny". Druhá fáze je Play a hned Stop. Mozek přidává technologii řeči. Gramatiku apod. Třetí fáze je Play a hned STOP, podněty dorazí k bariéře mezi mozkem a tělem.
Dotud může člověk podněty ovlivnit. Jakmile je odešle do těla, vykonají "ozvučení řeči. Nekoktavý (dnes i já) neví jaké
podněty odeslali (1 - 7) fáze čtvrtá. Všichni musí ctít animaci č.1. Všichni přicházejí na svět s dětictvím zakódování. První slovo je bez defektu. Asi 5% má dispozici ke vzniku vady. Od tří let do šesti let vznikne 95% vzniků. Do 15 let může přijít 1% vzniků.Potom již vzniky nepřijdou. Když jo, potom to jsou vzniky z úrazů. ................................................................................................................

Princip trénažeru.

Tichou řeč ozvučit v ozvučenou řeč na tělesném svalstvu bez defektu. 

A) Spustit nepřetržitý tok funkce mozku. Tzn. z internetu je to nejrůznější schéma. barevného prolínání. V pravo by bylo ovládání. Nějak znázornit
    přechod podnětů k bariéře. 
B) V ovládání by se spustil přechod do kabelových nervů. tzn. do svalstva fonačního a artikulačního ústrojí. 

Fonační.                  Artikulační.
Defekt vznikne, když podněty dorazí v nekoodinaci.Nekoktaví nemusí koordinaci hlídat!  
V trenažeru budou z řeči mysli do řeči těla jen dvě možnosti. Paralela nebo disparalela.


Stavba mozku. Trenažer by měl mít jen světelný tok bez zvuku.Vpravo by byl ovládací lišta (váš návrh).Vlevo je ukázka synapsí (těh jsou v mozku 
(asi 125 000 000 000 000) - (vpravo jsou vln Delta, Theta, Alfa, Beta.). Postižené dítě pustilo play (nebo obrázek. V obvodu "hlavičky" by se spustila
 blikací aktivita. (tzn. nezvučná řeč). 
   
 Maminka by po děcku chtěla polknout slinu -jíst - apod. Dítě by vrozeně (psychosomaticky) uzavřelo vazy. Všiměte si, že výdech se nepotřebuje!
 Reálně se to jistí ještě příklůpkem hrtanovým!

 

 
 

  Maminka by chtěla po děcku "udělat" hlásek.  
 
 
Maminka by chtěla po děcku "udělat" pohyb artikulačního ústrojí. Nepostižený se tomuto nezabívá. Vždy fonaci i artikulaci zaktivizuje v souladu. Postižený start musí hlídat. 
  

 
Jaký dal příkaz zjistí až po průběhu na příznatcích. Nekoktavý mají aktivitu Koktavý koktají v případě, že se výdech opozdí. Stačí setina vteřiny. 
Na vazech musí vzniknout poměr 0.01vt. - 0.01vt. - 0.01vt. Hlas vznikne za vazech zvířeným výdechem a rozkmitáním pravých řas(červené konce).
Čím větší opoždění, tím těžší koktání. Příznaky by byly již i zvukové.
     
 Zde dýcháme, abysme žili.                Zde dýcháme, abysme mluvili.
 Většinou začneme mluvit v různé chvilce. Máme-li málo nádechu, řekneme jen slabiku. Máme-li hodně nádechu, promluvíme slabiku, slovo, větu.
 Proto postižený může začít i uprostřed slova s koktáním. 

  


 
V tiché řeči nepotřebujeme měnit polohy. V ozvučené řeči jsou polohy v měněné bleskovém nastavění.
Vše by mohlo vyřešit "nalepení" chirurgickým lepidlem. Vzniklo by ale ohrožení ochrany
respiračního ústrojí. 
Jestli je možné, orientačně zhotovit pro mne "jakousi" skici
18.4. Není třeba se obrátit jinam?


 

TOPlist