Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

disparalela

ťDisparalela má dvě stádia vzniku. 
a) vznik v dominanci frekvencí mozkových vln Theta (a Delta). Předškolní věk.
b) vznik po dominanci frekvence mozkových vln Alfa (a Theta , Delta). Nástup do mladšího školního věku. Tzn. první třída až pátá třída. 
Rozdíl většinou pochopíme až od začátku dospělosti.Vždy mě zajímalo, proč postiženého logopedi většinou doporučují s doporučením
psychiatrovi a psychologovi! Toho  z  (b). Proč mě nikdy nedoporučili? Teď tomu rozumím. Měl jsem vznik koktavosti (správný dějinný
termín) v dominanci mozkových vln Theta od čtyř let života. Od mého předškolního věku mám "zafixované" lidi jako cikány. Na termín 
Rom si nikdy nezvyknu! Od mého předškolního věku mám "zafixované" lidi jako koktáky, nebo nekoktáky. Na termín blbutik si nikdy
nezvyknu. Proč o tom píši.
          
 mozek v předškolním věku  m. před narozením  m. předškolní        mozek školní                mozek dospělý
 Odborníci na sedmou úroveň by vám potvrdili, že mozek po krásném, jasném zobrazení jako by "stárnul". Víte, že už si lidstvo předalo ve
 vlnách Delta (asi milion generací) řečovou genetiku? Disparela může vzniknout má-li díte dvě nebo tři "vlnobytí". Co se stane máte-li již
 čtyř (dospělost) vlnobytí? Třeba 25. let, 35. let atd.? Tzn. vlny Delta, Theta, Alfa, Beta? A disparalelu?

Příčina disparalely je u všech stejná! ať je vznik v předškolním či v mladším školním věku! Vždy jde o "stržení vrozených genetických podnětů
předaných matkou v přednarození v hladině frekvencí vln Delta a synapsí (poměr excitačních a inhibičních synapsí)"! O tomto lze diskutovat jen
s těmi co mají mozek dospělý. S opicemi máme jednu stejnou činnost! Polohu dýchací a polykací! Obě jsou somatické!

Nádech a výdech je řízen z tzn. malého mozku!

Po patnácti milionových vývojových letvznik poloh je geneticky "zakódován"! Budoucí homo sapiens sapiens vloženým "distančním" výdechem
nedovolí svalstvu přejít do polohy polykací!!! A právě dědičně předaná jistota je pro disparalelika (koktavého) příčinou defektní řeči!!! Postižení 
to někdy uhlídají, jindy neuhlídají! U tzn. tiché řeči (řeč mysli) "zakódování" nepotřebujete. Stejně, jako u řeči prstů a jiných tělesných orgánů!
Změny poloh se dějí v tisícinách a setinách vteřin! Jakmile třeba salva
poloh fonačních nebo salva poloh polykacích na tisícinu Ustane, vazy svalových poloh přejdou do základní polohy v otevřenosti! Takže ne vždy musí koktavost 
vzniknout jak oni říkají při tvrdém startu řeči, ale někdy je defek i od středu
mluvení! 
 
Co je to tedy ta hormonální disparalela? Před několika dny jsem měl videovou terapii. Zájemce byl asi dvacetileti pět letý kluk. Vznik koktavosti
 (disparalely) vznik po nástupu dominance vln Alfa. Tj. mladším školním věku. Potíže jsou viditelné a slyšitelné "jakoby z psychiky"!!! Taky je logopedi
 většinou posílají na vyšetření Psychiatrii či Psychologii! Kluk mluvil většinou v pořádku. Pozor, zdání klame! Kdyby jste ho přistihli v situací zazvonění
mobilu, nákupu v pultovém prostředí či v jiném negativní situaci, škoda mluvit!
Co by tomu klukovi nabídli? Určitě skupinovou terapii! Může být šikovnější odpálkování? Kde jste to již viděli? U alkoholíků? Ano, ukáží lidské trosky,
 nahrnou je do hromady a někteří z nich se z té hrůzy i trochu napraví! Někteří také si na koktavých uvědomí svoji ubohost a trochu zlepší řeč! U
disparaleliků je tomu jinak. Příčinou jsou hormony s Hypofýzou.  
I já jsem prošel s touto problématikou. O co jde? Asi od sedmi let života budoucí homo sapiens sapiens získá tzn. vnímání života. Začíná si uvědomovat
duševní zkušenosti. A v tomto období přišel vznik koktavosti. Hormony z Hypofýzi mají tu zvláštnost, že své otisky uloží do podvědomí! Je-li tedy koktavá řeč v tom okamžiku zvlášť traumatická, potom při další situačních podmínkách může vyloučený otisk z podvědomí, způsobovat podobné řečově trauma.
Například: U jedné vily měli plot a asi metr dále živý plot. (naproti velvyslanectví Ruska). jdete po chodníku a plot je je asi o metr výše. Tam byl veliký pes.
Prvně jsem šel zadumán a on vykoukl ze živého plotu a hrozivě zaštěkal. Klasická reakce byla, že jsem si situaci vložil do podvědomí. Příště jsem situaci předvýdal a otisk z podvědomí mě jen "napnul". Takhle to bylo několikrát. Pojednou tam pes nebyl. Otisk se ale vyloučil z podvědomí jako by tam byl.
Nějak podobně to znají všichni koktavý! Negativní otisk do podvědomí mají různý charakter. Telefonování, pultový nákup, nákup jízdenek, řeč s cizími
lidmi atd. Je bláhové nechat nevyléčitelnou příčinu a chtít vyléčit otisky! Naopak. Vyléčíme-li příčinu koktání (správně disparalely), zmizí otisky jako
"pára nad hrncem"!!! 
 
Jak si vyléčit disparalelu a nevšímat si otisků do podvědomí?
Prosím, vše se zdá jednoduché, ale přesto vám doporučuji poslechnout si před léčením krátký komentář.
                           
                                         
 
 
  
 

 

   
            


 

 

TOPlist