Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

důvěrné

                  "duševní a neduševní" skutečnosti

 


  Obrázky s mozkem představují oboje - pojmy i přísné logické dojmy! Každý                                         zůstává před fungováním mozku stát v němém úžasu!!! Každý člověk má řeč
  tzn. neozvučenou (pouze v mozku) a pro komunikaci řeč tzn. ozvučenou
                                                                 (a tělesném svalstvu mluvidel). 
 Velmi hezkým příměrem je hra bouwling. V "řeči mysli" (jinak i tichá řeč) je bez defektů! 
 V okamžiku "přístupu" k bariéře mezi mozkem a tělem to ještě jde. Potom je vše bez
 "velína"! Podněty již nekomunikují na devíti úrovních! Komunikují v "jakých si" cestách
 s termíny nervovými. Bože holka řeč mysli má i tzn. úniky z reality! Američani si zaplevují
 mozek více a více. Potom pojednou si uvědomí a poznají jádro z reality! To u nich vyvolá  syndrom zabíjení. Obyvatele státu Rusía naopak syndrom zabíjení nemohou mít, V.Putin
 je "genius reálného vidění světa"!!! S koktavostí je to velmi jednoduché! Příčina je v mozkovém
 mikrosvětě s úchylkovou realizací v tělesných orgánech! Zvládněte přechod z tzn. tiché řeči
 na řeč tzn. ozvučenou a není  s defektem problém!   


 Kdybych tenkrát ukázal (1971) páterovi Ferdovi z "desáté úrovně"toto znázornění a řekl mu co má hledat (necelé dvacetileté koktání), ušetřlil bych
určitě čtvrt stolení za hledání příčiny defektu řeči Zato ale vím, že objevil deset neduševních postižení tělesné podstaty, které jsem si vyléčil.
Pane Drozda, velmi se omlouvám, že my jasnovidci neumíme diagnostikovat duševno (oni to neumí ani ti s dvaceti semestry)! Musíte na to přijít
sám! Ano, ono to je o prolínání duševna a neduševna! Vpravo je "čisté" duševno - vlevo je "čisté" neduševno! Proto jsou psychologové a psychiatři
jako pes a kočka? Takže disparalelik má postiženo co? To je jasné. Dominantně neduševno a nedominatně duševno!
Maminka vám předá v "bříšku" správný poměr synapsí. Proto se nikdo nenarodí s disparalelou!
Proto vám fonace i artikulace koná po narození bez defektu. (hlasek i formování do srozumitelnosti). Každé vývojové stádium 
je přesně naprogramováno! První slovo asi rok po narození. Duševno přechází z dominace frekvencí mozkových vl Delta k dominanci mozkových 
vln Theta. Disparalela není dědičná! Pouze asi 5% z celé narozené populace se rodí s dispozicí pro vznik postižení! 
 

 

 

 

 

 

Proč vznikne disparalela?
 
Neduševno představuje asi 120 bilionů synapsí! Pro zakódování lidské řeči naprosto dostatečné množství. 
 Takže těch diagnóz postížení (čistých a prolínaných může být mnoho! Každý člověk je originál.
Prosím, nezabíjejte duševně nemocné. Každý "skon" vám neumožní vyšetření duševna! Na patologii se již můžete setkat jen s mozkem bezbarevným!
                     Tak nevím,
 živý mozek se synapsemi a vlnami(Breivika).    mrtvý mozek bez lidské řeči(Zdeňka K.)           komu se máme pomodlit Každá úroveň má případnou metodiku, problém je, že nikdo z nich neví 
 jestli je ta jeho dominantní či nedominantní! Mozek funguje tak, že všechny  nemohou fungovat ve stejném okamžiku. Člověk to vyřešil tak, je jedna
 je vždy dominantní a osm nedominantních! Více než století si odborníci 
 na devátou úroveň myslí (a fanaticky exaktně hlásají), že mají pravdu.
 Ko - ko - kolik jjjjjje hoooodiiiin, tvrdý začátek, nesprávné dýchání atd.
 Že oni jsou ti s dominancí pro terapii! A těch ostatních osm úrovní musí
 držet ústa a krok! U disparalely je ve většině dominantní pátá úroveň.
 Stačí správně nastartovat poměr excitačních a inhibičních synpsí, včetně
 prolínání frekvence mozkových vln a žádné ko - ko- ko neexistuje!!! Ale
 řekněte to odborníkům z deváte úrovně, že jsou jen při....... kové úrovně  příznakových úrovní! 
 Shrňme to. Něco vidíte. Devátá úroveň se stává dominantní úrovní. Dalších
 osm úrovní to analýzou a syntézou přemění do své nedominanční   komunikace. V mozkovém velíně" dojde k "řeči mysli". To je tzn.  neozvučená řeč. Tu vnímáte jen vy. Disparalelik ji uskutečňuje bez defektu!!!
 Vy tu "neozvučenou řeč mysli" potřebujete pro komunikaci ozvučit. 
 U koktavosti potřebujete s logopedy jen viditelné a slyšitelné příznaky.
 Do půl století života jsem to potřeboval i já! 
 
   
 Paralelic                      Disparalelic
Maminko, kdyby jsi uměla postát před mozkem "v němém úžasu" jako já, tak by jsi si dovedla vizualizačně představit jeho fungování. Problém 
je až po přechodu z tiché řeči do "řeči těla"! Proč to někdy provedu správně a někdy až škoda mluvi? Pánové a dámy radí, informují, doporučují - 
a já určitě zůstanu koktavou bábou, dědou ! Jak já bych chtěl být předškolním paralelikem? Já už nechci koktat a potom se opravovat. To již 
slyším jak děti nemouhou za zády udržet huronský smích! Proč ti neurochirurgové, neurochemici, neurologové, neurologoped (pardó, ti neexistují)
si s tím neví rady? Nejvyšší bytostní postižení neomlouvá! 
 Maminko, zkusíme něco? Budeš mě držet za ručku tak,
 aby jsi měla volný ukazováček, jo? A když já začnu mluvit
 (souhláskou nebo samohláskou), budeš hlídat paralelu nebo
 disparalelu. Jen okamžit při startu. Jen v přechodu do "ozvučení 
 řeči". Může být i zlomek vteřiny ještě v "řeči mysli". Ale nedělej
 týrání, jo? Nehlídej mě dýchání?Dýchání nemá s problémem nic
 společného. Víš my dýcháme, abysme žili. A dýcháme abysme  mluvili. Obé se prolíná. 
       
...abysme žili                            ... abysme mluvili

Doma u počítače můžete s dítětem trochu cvičit. Při přechodu "z tiché řeči do "ozvučené řeči" mu občas pomožte, nebo ať si správným stisknutím klávesnice pomůže samo. Start proťukujte. Klávesnice C paralilic Klávesnice V disparalelic. 


Normální rychlost řeči je 1.vteřina = mluvené slovo dvacet jedna. Tolerance pro lidstvo. -0.7vt., 0.8vt.,0.9vt./+1.1vt., +1.2vt, +1.5vt., 2.00vt.
      

 Disparalela je defekt nekoordinace synapsí a nekoordinace frekvence mozkových vln! Tolerance v rychlosti řeči je artikulační problém s civilizačním
 návykem! Větším či menším "špulením" samohlásek či souhlásek lze měnit projev! Maminka to vždy dítěti v bříšku předá na svět správně. Negativní
 vlivy životě mohou následně negativně ovlivnit řeč.
     
                                                                                                                        ...tak nevím, kde se myslí exodusem a exitusem?
 

 

 

 

 


Privátní terapie přes videokonferenci!
Drozda Václav  mail: vdrozda49@gmail.com mob:739009080 
 

 
 
Věřím Logopedii 99%                  Věřím: 50%                          Věřím Disparalelic 99%
Využiji odborníky                           Rozhodnu se:                       Využiji Neurologos terapie

Milý postižení včetně rodičů s postiženými dětmi! Mám za sebou asi desetiletou praxi. Přistupujete k mé
metodě s velkou nedůvěřítou. Věříte-li Logopedii z 99% potom je bláhové chtít se léčit metodou s důvěřilostí
jednoho procenta! Dnes technika pokročila natolik, že videokonference plně nahradí osobní setkání. Takže
moji metodu lze použít na jakémkoliv kousečku zeměkoule! Terapie trvá do tří měsíců! Neexistuje neúspěch!!!
U odlišných jazyků je nutné použít tlumočníků. Zatím používám Skype konferenci. Každý postižený má jiné
rozumové parametry. Proto nelze použít "kolektivickou terapii"!!!

Cena terapie!
Záloha 2000Kč       Po třech měsících 3000Kč (odečtou se náklady na tlumočníka). Celkem 5 000Kč
Výsledky jsou zřetelné již první den, proto lze okamžité odstoupení, včetně 70% zálohy!
 

                                                                  
Vše je prosté. Koktavost je to, co probíhá od úst ven. 
U koktání musíte koktavého vidět. Jinak jen spekulujete! Když rodiče přivedete koktavé dítě k těm, co rozumí vnějším defektům,schovejte dítě "za plentu". A terapeuti si ani nešrtnout! Když potom dítě "odtajníte" a ono začne koktat, spustí na vás palbu k obrazu svému - nikoli k obrazu pravdivému!!! 
 
Od úst k mozku Každá lidská bytost má geniálně jednoduché zákony svých orgánů! Úchylky od zákonů dají vzniknout diagnozám. Dg.dají zase vzniknout mnoha příznakům! Řeč mysli je tzn. neozvučená (tichá řeč). K ozvučení řeči potřebujeme řeč těla. Disparalela není dědičná Dg. Jen určité procento z populace narozených dětí, může mít tzn. dispozici. Potom pro vznik stačí jakýkoliv "katalyzátor"! Je zbytečná jakákoliv prevence! Disparalelu můžete v každém věku vyléčit do tří měsíců!!! Tzn. opravit vnitřní nekoordinaci!
 Disparalela je
průběh od úst do koncového mozku!

Tak si vyberte. Od mojich dětských let (1950 -1968) se prakticky nic nezměnilo. Jen "exaktní vědní a nevědní" obory si melou tu svojí! Vy byste
 chtěli určitě více informací, že? Nepřipadá v úvahu! 
Bádejte jako já 40 let! Vidíte těch možností? 
 Nebo co vám říkají možnosti a   b  c. Že nic? Tak potom je to s vámi špatné! Rodiče,a vy 40 semestrový. 
 Víte, že jste u léčby předškolních dětí "houby" platní! Defekt vznikl v jejich mozku a tak si ho musí spravit sami!
 Tzn. že mozek si léčí mozek!
 Určitě byste rádi věděli, proč postižení nemají defekt při šepotu a zpěvu apod.? Že to z obrázku nepoznáte? To
 je ale smůla. Mě to trvalo čtvrt století. A proč přijímáte i tézy o recidivě? Nesmíte všem bludům věřit! Řeknu jen
 tohle. Recidiva tohoto postižení neexistuje!!! Existuje jen nedokonalá terapie. I mě se dříve také stalo, že starou
 metodou se dcerka ve třech létech zbavila postižení, aby při nástupu do první třídy postižení znova propuklo!!! A
 teď si mohu dovolit říci, že recidiva neexistuje, existuje jen nedokonalá metodika! Pochopitelně moje nová metodika
 se osvědčila a postižení u dcerky již neexistuje! Tak pozor na logopedy! Oni vás mohou propustit jako uzdravěné
 a za pár  let budete znova "fňukat"!Proč moje metoda potřebuje nepostiženého včetně postiženého? Co je to "Disparalela"? Určitě jste se s termínem asi nesetkali.
Stržení civilizačního návyku! 
V 21.století bysme měli rozlišovat dějiny na lidové a učenecké! <1499 - 1500>. Před nebyli moc důležité školní semestry (spíše zručnost)
Po roce 1500 (se to změnilo na fabulaci semestů a upozadnění logické schopnosti). Civilizačních návyků můžeme získat jen v mozkových
vln Theta v předškolním věku! Třeba v předškolním věku zvířata "unesly" dítě a to po přechodu do mozkových vln se již nikdy nenaučilo lidské
řeči! Třeba od roku 1953 do dnes jsem byl víceméně s cikány. Co neokoukali, neodposlouchali v předškolním věku (hygienické návyky,
pracovní návyky, mezilidské návyky tzn. bílých apod.) to neměli! Sledujete-li muslimy, tam zase ti co neokoukali, neodposlouchali (víru)
v mozkových vlnách Theta, nikdy se nestali sebevrazi!!! Je tedy dobré řešit vadné civilizační návyky ve vlnách Theta! Čím více se vdalujete od
vln Theta, tím je léčba obtížnější! Je-li léčba u postiženého dítěte v předškolním věku, potom u toho mohou být rodiče pro to, aby věděli, že
se neprovádí žádný "proplach" mozku!!! K češtině. Víte Bambulové z AV českého jazyka úmyslně "zaplevelují" češtinu tak, aby každý musel
platit za "kolekturu"!  Již jedna NS stojí k 80Kč! Abyste se mohli k tomu vyhnout, stačí napsat, že je to psáno obecnou češtinou! Ta toleruje 
I i Y, ž i š, apod.! Daň plaďte jen tolik roků co máte semestrů! 
 Již asi pět století vázné najít tajemství příčiny vzniku defektu řeči. Zatím se "ukecal" termín koktání,
 koktavost! Každá mozková úroveň by měla mít svoji terminologii! Představte si, že odborník z úrovně 
 "stotisícin" milimetrů se má vyjádřit k termínu "koktáček" z mm a cm. 
 
Určitě mnoho z vás sledovalo ve čtvrtek tzn. "Máte slovo". Na vlastní oči jste mohli vidět střet mezi tzn. medicínou (exaktní) a medicínou tzn.
"lidovou". Já osobně vnímám exaktní medicínu "chirurgii" a ostatní přicmrndálkovové exaktní medicíny. Chirurgie nemá alternativu u všech ostatních, 
včetně lidových! Je příšerné jak se medicína atomizovala!!! Všichni se nyní musí snažit "přiskřípnout" tomu křídla! Doktůrkové(všichni) si ten svůj obor
splácali k obrazu svému! A kdoko-li potom chce s nimi polemizovat, je termínován jako blázen! A mystifikuje, že on má 20 absovovaných semestrů,
což ho vede k nabubřelosti! Víte, co byli logopedové v padesátých létech minulého století? Co má být pointou? Od těch dob uteklo asi šedesát let.
Komunisti ovládli na čtyřicet let. V roce 1954 jsem začal koktat. Dg. logopedi nesměli! Byli jen na úrovni sester. I dnes mě připadají jako "titulovaní"
trapně! Tituly vpředu, tituly vzadu! Od Amíků jsou ale stejní všiváci a křiváci! Jen nechápu, proč kapacity dalších osmi úrovní se jim podřizují!  

 Všechny musí víceméně používat pro výkon své práce zvětšení mozkové struktury! Jen logopedi se orientují na slyšitelné či vidipetné příznaky od
huby do éteru! Kdybyste chtěli použít odborníka z některé úrovně, musíte přidat dopředu slůvko "Neuro", ano?
Lidská řeč zůstáva tak dlouho tajemstvím proto, že k pochopení potřebujete rozumět jak "řeči mysli", tak "řeči těla"!
     
  Problémy s lidskou řečí jsou geniálně jednoduché!
Nesmíte je ale mystikovat! Léčba koktavosti v padesátých a v šedesátých létech minulého století dětem přinášela to nejlépší co bylo v té době možné. 
Porovnám-li je s dnešním obdobím s tzn. západní demokracií, je to k zoufání! Příčina defektu je je u všech postižených na světě stejná! A to je zásadní!
Vidíte, že u příznaků před ústy to s řečí již moc nenaděláte. Když tomu přidáte šklebení, nepostiženi mají huronský smích neudržitelný! 95% vzniků 
určitě vzniká od tří do šesti let. Je zbytečně k tomuto stádiu volat titulované s 20-ti absolvovanými semestry! Postižený (á) s 0.semestry nepotřebuje
radit, informovat a doporučovat! Metodika je sice vědecky vypracovaná, ale ne k obrazu pravdivému!
    
      
 Maminko, my se nedivíme, že pan král byl mystifikovaný, nám vadí, že nás
 mystikují s F98,5, F98, (F 00 - 99)! Dětičky moje ťiťulovaní jsou jenom 
 ťunťové, blboni a tuponi! Mě také označili za to, že nesouhlasím s muslimy
 fuj termíny! 
  


 Vidíte, jak Logopedie je daleko od produktu a projevu řeči?
© Drozda Václav 2015

Chcete-li si s disparalelou poradit sami (hlavně vy rodiče s s právě vzniknutým problémem), je vše hračkou! Diagnóza je jen jediná! Nepodléhejte
mystifikacím, které číhají na každém rohu!!!  Příčina má jedinný faktor! Bludy o tom, že faktorů je více šíří fatasmagoři. Zapamatujte si moji definici!
 

 Parametry "ozvučené" řeči na mluvidlech musí vykazovat parametry  "neozvučené"  řeči v mozkové struktuře!
 Z obrázku vyčtete odchylky aktivity jednotlivého svalstva! Lidově se tomu říká  nekoordinace. Neznalci si to vysvětlují svými výklady!   Konečně se ve 21.století dosáhlo toho, že koktavost či jaký se jiný použíje termín, není postižení pro ty, co mají nejvyšší naučené vzdělání!!! Postižený
disparalelou může být ve věku, kdy neumí číst a ani psát. Přesto se stane věřící nějaké víry! Řeč, náboženství se odposlouchává a okoukává! Teprve
přechodem do frekvence mozkových vln Alfa se učíme.


 Co nejhoršího můžete pro své postižené dítě udělat je, když mu při  dominanci frekvence vln Theta "přivedete" osobu s dvaceti semestry a v  dominanci frekvencí mozkových vln Beta!!! Navíc když nezná příčinu  postižení! A když mu ve své prostoduchosti prozradíte rodinnou a osobní
 anamnézu!!! Rodiče jim prozradili ve své prostotě co se mě stalo a už to
 šlo se mnou celý život! Příčina trauma! Postižené dítě nemusí být Dg.
 Disparalela sice vznikne z možné dispozice, ale s dědičností nemá co
 společného! 
  

Fungování lidské řeči si musíme ukázat na přirovnání. Buď řeč posloucháme, nebo ji sdělujeme. Obé nemůžeme dělat najednou. Řeč k nám
"jde" přes vnější optické(oči) a akustické (uši) receptory. Naopak "odchází" přes fonační a artikulační svalstvo (jako slyšitelné a viditelné) příznaky. 

       
V době mého dospívání byla tzn.tichá řeč mysli definovaná asi takto. Zatím to nikdo nepotvrdil, ani nevyvrátil! Současný názor to definuje jako
"duševní zdraví!!! Neurochirurg se o to nezajímá! Ten hledá vadné a nevadné "neduševní zdraví"! Jak to ale vysvětlit dětičkám, kteří nemají za
sebou ani jeden rok školního semestru? Pustit k dětičkám "dvaceti semestrové" naučence je šílené rozhodnutí! "Dvaceti semestrové" puste jen
ty co něco umí. veni, vidi, vici! Takto fungují všechny mozky. Ať mozek, který má za sebou šest let bez semestrů, nebo mozek, který má za sebou
9. školních semestrů, či mozek studujících do dvaceti let, nebo mozek tovaryšů (dříve vysokoškolský mozek) či mozek následný do stáří! 
Moje doporučení: 
Jak léčit mozek, co neumí ani číst, ani se učit - mající jen právo si hrát? Civilizační návyky má jen z odposlouchání a z odkoukání! Pozor na
zločince všech zločinců, kteří chtějí učení dát i před mladší školní věk!!! Diagnostikovat koktavost, stuttering, disparalelu apod. umí každý! 
Příznaky k postižení neexistují! Tzn. komplikace jsou mystifikace. Každé postižení má svoji Dg. Vše umí míchat jen pes s kočičkou!
 
Dlouhé vlny ve skutečnosti představují "tichou" řeč mysli. Zkuste třeba ráno chtít, aby se podíval(a) z okna ven. Jaké je tam počasí? Nechtít
ozvučenou odpověď. Mlčky vše jenom projde v mysli. Za chvíli požádejte o hlasitou odpovět. Tzn. Podněty (analytické i syntetické) v Brocové
oblasti a Wernického oblasti spustíte k bariéře (mezi mozkem a tělem).

Krátké vlny představují  to, co se bude dít ve fonačním a artikulačním ústrojí. (Jsou to spojené podněty z vln Delta, Thetaa odsposlouchané a
okoukané podněty z blízkých let po narození! Paralelik s tím nemá problém. Tichou řeč předá do ozvučené řeči bez defektu! Disparalelik může,
ale i nemusíI vše provést bez defektu!
 
Zde podněty (4x) vyslal v souladu a proto "ozvučená řeč bude jako u paralelika! 
Disparalela, koktavost, stutterig apod.Jak léčit mozek, co neumí ani číst, ani se učit - mající jen právo si hrát? Civilizační návyky má jen z odposlouchání a z odkoukání! Pozor na
zločince všech zločinců, kteří chtějí učení dát i před mladší školní věk!!! Diagnostikovat koktavost, stuttering, disparalelu apod. umí každý! 
Příznaky k postižení neexistují! Tzn. komplikace jsou mystifikace. Každé postižení má svoji Dg. Vše umí míchat jen pes s kočičkou!
 
Dlouhé vlny ve skutečnosti představují "tichou" řeč mysli. Zkuste třeba ráno chtít, aby se podíval(a) z okna ven. Jaké je tam počasí? Nechtít
ozvučenou odpověď. Mlčky vše jenom projde v mysli. Za chvíli požádejte o hlasitou odpovět. Tzn. Podněty (analytické i syntetické) v Brocové
oblasti a Wernického oblasti spustíte k bariéře (mezi mozkem a tělem).

Krátké vlny představují  to, co se bude dít ve fonačním a artikulačním ústrojí. (Jsou to spojené podněty z vln Delta, Thetaa odsposlouchané a
okoukané podněty z blízkých let po narození! Paralelik s tím nemá problém. Tichou řeč předá do ozvučené řeči bez defektu! Disparalelik může,
ale i nemusíI vše provést bez defektu!

 
Na velké animaci si ukažté č. 1. Potom si ukažté animaci č.4.Zatímco podněty u čísla 1. v řeči těla jdou v souladu, u čísla 4. v řeči těla jdou v
nesouladu. Předškolní dítě si musí podněty "hlídat"! Má přeci diagnozu!!!  Může na léčbu použít 300 metodik? Nikdo nesmí mimo rodičů některou
zakázat! 

Činnost tzn. duševního mozku při řeči je plná! Tzn., že chtít ještě aby si něco uvědomovala, je nemožné. Má-li ozvučit "venku je hezky" může to
dopadnout různými variatami. Od č. 1 do č. 7. Každý by chtěl začít v paralele (č. 1). U nepostižených se o tom nediskutuje! Vemte si co se děje
v řeči těla. Třeba na fonačních vazech.

                                                          
Z 24 hodin strávíme asi 22hodin v poloze D1 (otevřených) a asi 1 hodinu (uzavřených)  v poloze P1. 1.hodinu asi mluvíme. Pohyb do polohy D1 a
P1 se řídí psychosomaticky (z dob opičího vývoje).
  
Když jsme byli ve vývojovém stádiu opic také jsme nemluvili. Určitě od oddělení se z opičího vývoje byla normální řeč v koktavosti!!! Jak jsme se
objemem mozku vzdalovali od opic (450 cm3) řeč se měnila. Některé podněty se "zakódovaly" ve vrozeném podvědomí, jiné v nepodmíném stavu
či v podmíněném stavu.  
Problém disparaleliků je, poloha F1, F2 je "div světa"!!! Někdy musí nefungovat (aby fungovala poloha P1, P2), někdy musí fungovat (aby vznikl hlas! 

TOPlist